Διάρκεια σεμιναρίου:  Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια οκτώ ωρών

Ημέρες διεξαγωγής:  Τα σεμινάρια διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή για ιδιώτες ή εργάσιμες ημέρες εφόσον είναι ενδοεταιρικά

Κόστος σεμιναρίου:    40€ το άτομο

Υλικό σεμιναρίου:       Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή την ύλη του σεμιναρίου, επιχειρηματολογία και ασκήσεις

                                   επανάληψης.

 

ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η θεματολογία του σεμιναρίου καλύπτει τις βασικές γνώσεις που πρέπει να αποκτήσετε για να ολοκληρώνετε με επιτυχία τις πωλήσεις και τις επαφές σας με πιθανούς και ήδη πελάτες. 

Θεματολογία:   Τι είναι πώληση 

                         Τι δεν είναι πώληση!!!

                         Οι βασικές ικανότητες του επαγγελματία πωλητή

                         Η επικοινωνία στην πώληση

                         Βασικοί τύποι πελατών

                         Βασικοί τύποι πωλητών

                         Η τέχνη της επιλογής των σωστών λέξεων και φράσεων  - λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιείτε και λέξεις που πρέπει να "ξεχάσετε"

                         Πώς να σχεδιάσετε την σωστή παρουσίαση μπροστά στον πελάτη

                         Οι 4 βασικοί τύποι αντιρρήσεων

                         Επιχειρηματολογία συναισθηματικών αντιρρήσεων

                         Επιχειρηματολογία λογικών αντιρρήσεων

                        Το κλείσιμο της πώλησης και η συμφωνία

                         Αποκτήστε ενθουσιασμό και διατηρήστε σωστή στάση για την επιτυχία

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πωλητές λιανικών πωλήσεων και δίνει απαντήσεις σε όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Προϋπόθεση να έχετε παρακολουθήσει το Βασικό Σεμινάριο Πωλήσεων.

Θεματολογία:   Υποδοχή του πελάτη - πριν μπει στο κατάστημα - είσοδος στο κατάστημα

                        Διερεύνιση αναγκών

                        Παρουσίαση προτάσεων βάσει αναγκών

                        Αντιμετώπιση αντιρρήσεων

                        Το κλείσιμο της πώλησης

                        Εξυπηρέτηση του πελάτη μπροστά στο ταμείο

                       Εξυπηρέτηση περισσότερων πελατών ταυτόχρονα

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ασφαλιστές και υποψήφιους ασφαλιστές και δίνει τεχνικές που θα εξασφαλίσουν πωλήσεις και διατηρησιμότητα πελατών.  Προϋπόθεση να έχετε παρακολουθήσει το Βασικό Σεμινάριο Πωλήσεων.

Θεματολογία:    Η αξία της ασφάλειας ζωής

                         Ο κύκλος της πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων

                         "Μεταφράστε" την ασφαλιστική ορολογία σε πωλήσεις

                         Διερεύνιση αναγκών - ΄βοηθήστε τον πελάτη να σας πει τις ανάγκες του

                         Επιλογή της κατάλληλης ασφαλιστικής λύσης

                         Αντιμετώπιση αντιρρήσεων

                         Το κλείσιμο της πώλησης

                         Η επικοινωνία με τον πελάτη κατά την παράδοση του συμβολαίου

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β2Β

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πωλητές επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις.  Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα μπορείτε να προσεγγίζετε νέους πελάτες και να διατηρείτε τους ήδη υπάρχοντες, εξασφαλίζοντας διαχρονική συνεργασία και υψηλές πωλήσεις. Προϋπόθεση η παρακολούθηση του Βασικού Σεμιναρίου Πωλήσεων.

Θεματολογία:    Αναζητώντας νέους υποψήφιους πελάτες

                           Προσέγγιση υποψήφιου πελάτη

                           Προσέγγιση ήδη πελατών

                           Η αξία του Crosselling στους ήδη πελάτες

                           Κερδίζοντας νέες παραγγελίες

                           Δημιουργείστε διαχρονική σχέση με τους πελάτες σας και νέες πωλήσεις

                           Σχεδιάστε το sales script που θα σας εξασφαλίσει παραγγελίες

                           Αντιμετώπιση αντιρρήσεων και κλείσιμο της συμφωνίας

                         

 

                        

 

                 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola